مهرشهر

مهرشهر

ویژگی‌های پروژه

ایده‌های پروژه
پروژه مسکونی مهرشهر پس از اجرای تیغه چینی به شرکت هورشید جهت طراحی نما پیشنهاد شد.

پس از بررسی مدارک فنی این پروژه کارفرما توجیه شد ابتدا می بایست معایب اجرا شده تاکنون برطرف شود.

نقشه های اصلاح تیغه چینی داخلی و نما آماده و ارائه شد و سپس طراحی داخلی واحدها و نما براساس ایده طراحی فضای مسکونی گرم و هر واحد مشابه خانه ویلایی طراحی شد.

همکاران
ت. اکبری نژاد

ف. ابراهیمی

س. شکریان

ا. فرزاد فر

مشخصات پروژه

کارفرما: مهندس زینعلی
وضعیت پروژه: درحال بهره برداری

مکان: کرج – مهرشهر
تعداد طبقات: ۶ طبقه
مساحت زیربنا: ۱۹۴۴ مترمربع

  • طراحی معماری
  • نظارت بر اجرا
  • معماری داخلی
  • طراحی تاسیسات مکانیک و برق
  • محوطه سازی
  • طراحی نما و نورپردازی
  • عکاسی

پروژه مجتمع مسکونی مهرشهر

وضعیت پیشرفت پروژه

طراحی تاسیسات مکانیک و برق 100%
نظارت بر اجرا 80%
طراحی معماری 100%
معماری داخلی 60%
محوطه سازی 100%
طراحی نما و نورپردازی 40%
partners04
partners03
partners02
partners01
error: همه حقوق برای شرکت مشاور بانیان سرزمین هورشید محفوظ است